ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 4

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СВЪРЗАНИТЕ ЛИЦА В КОНТЕКСТА НА СС 24 – ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СВЪРЗАНИ ЛИЦА

Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор

Свали като (0,42 MB)