ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 4

ЕФЕКТИВНОСТТА НА ВЪТРЕШНИЯ КОНТРОЛ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА COSO – 2013

катедра „Финансов контрол”, УНСС CRISC

Свали като (0,56 MB)