ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 4

ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИ ОТ НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО СЪГЛАСНО СКЛЮЧЕНИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ СПОГОДБИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ДВОЙНО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ

Адвокат по данъчно право, адвокатска кантора „Татарова”

Свали като (0,38 MB)