ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 3

ОДИТ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ. УСТАНОВЯВАНЕ НА ИЗМАМИ ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ

Старши мениджър, Одит, Делойт България

Свали като (0,58 MB)