ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 3

СЧЕТОВОДНИ И ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ НА ПРЕВРЪЩАНЕТО НА ДЪЛГ СРЕЩУ СОБСТВЕНОСТ

Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор

Свали като (0,41 MB)