ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 2

ОТЧИТАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ В ЛИКВИДАЦИЯ – ОБЩОТО И РАЗЛИЧНОТО МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Докторант към катедра „Счетоводство и анализ“, УНСС

Свали като (0,87 MB)