ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 2

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ СЧЕТОВОДНОТО ОТРАЗЯВАНЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОПЕРАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С УЧАСТИЕ В КОЛЕКТИВНО ПАЗАРУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ С ВАУЧЕРИ

Управляващ съдружник в „Досеви – консултации и одит” ООД – Габрово Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор

Свали като (0,45 MB)