ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 1

АКТУАЛНИ АСПЕКТИ И ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРАКТИЧЕСКОТО ПРИЛОЖЕНИЕ НА РЕЖИМА НА СЛАБА КАПИТАЛИЗАЦИЯ

Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор

Свали като (0,53 MB)