ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 1

ВСИЧКИ ПЪТИЩА ТРЪГВАТ ОТ РИМ : Впечатления от 19-ия Световен конгрес на счетоводителите, Рим, 10-13.11.2014 г., Auditorium Parco Della Musica

Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор

Свали като (0,77 MB)