ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 1

САМОФАКТУРИРАНЕ ПО ЗДДС – ПРАВНИ РЕГЛАМЕНТИ, ПРАКТИКА И ПРОБЛЕМИ

Собственик и управител на Счетоводна кантора „Рекаунт” ЕООД

Свали като (0,59 MB)