ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 8

ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ИЛИ ВЪЗМОЖНОСТ

Председател и управляващ съдружник в „Ю ЕЙЧ УАЙ БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ“ ООД Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор

Свали като (0,42 MB)