ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 8

ПРОЦЕДУРАТА НА СМСС ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО ПРЕДИ ИЗДАВАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ВЕРСИЯ НА СТАНДАРТ ИЛИ ВАЖНО ИЗМЕНЕНИЕ НА СТАНДАРТ

Изпълняващ длъжността председател Надзорен съвет на Европейската консултативна група по финансово отчитане (EFRAG)

Свали като (0,35 MB)