ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 7

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДИАГРАМИ В ОДИТА

Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор

Свали като (0,61 MB)