ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 6

ЗАКУПУВАНЕ НА ДЯЛОВЕ ОТ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО КАТО ПРЕДПОСТАВКА ЗА ПРИДОБИВАНЕТО МУ ПРИ УСЛОВИЯТА НА БИЗНЕС КОМБИНАЦИЯ

Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор

Свали като (0,4 MB)