ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 6

ПРОДАЖБИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С НОТАРИАЛЕН АКТ, КОГАТО ЛИПСВА СТОЙНОСТНО ИЗРАЖЕНИЕ НА ОТДЕЛНИТЕ КОМПОНЕНТИ НА ДОСТАВКАТА

Управляващ съдружник в „Досеви – консултации и одит” ООД – Габрово Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор

Свали като (0,51 MB)