ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 6

„ВЯРНО“ ИЛИ „ПРАВИЛНО“ ТРЯБВА ДА ГОВОРЯТ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ

Почетен професор, бивш директор на Националния институт за икономика и счетоводство (INTEC)

Свали като (0,58 MB)