ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 4

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ИЗИСКВАНЕТО ЗА ОДИТ: КАК СЧЕТОВОДИТЕЛИТЕ И ОДИТОРИТЕ МОГАТ ДА ПОДПОМОГНАТ МАЛКИЯ БИЗНЕС?

Свали като (0,32 MB)