ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 4

МЕХАНИЗМЪТ ЗА КОРПОРАТИВЕН КОНТРОЛ НА БФБ НЕ РАБОТИ ЕФЕКТИВНО

Преподавател във ВУЗФ CIA

Свали като (0,64 MB)