ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 3

СЪБИТИЯ СЛЕД КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД И ИЗГОТВЯНЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ПО РЕДА НА ПРИЛОЖИМИТЕ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ

Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор

Свали като (0,49 MB)