ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 3

АНАЛИЗЪТ НА ФИНАНСОВИЯ ЦИКЪЛ КАТО ОДИТНА ПРОЦЕДУРА ПРИ ОЦЕНКА НА ПРЕДПОЛОЖЕНИЕТО ЗА ДЕЙСТВАЩО ПРЕДПРИЯТИЕ

Висше училище по застраховане и финанси – гр. София Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор

Свали като (0,71 MB)