ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 3

ОБЛАГАНЕ НА ПЕЧАЛБИ ОТ ОТЧУЖДАВАНЕ НА АКЦИИ И ДЯЛОВЕ СЪГЛАСНО МРЕЖАТА ОТ СИДДО НА БЪЛГАРИЯ

Адвокат по данъчно право
Младши стажант по данъчно право

Свали като (0,95 MB)