ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 2

СПЕЦИФИЧНИ НАСОКИ ОТНОСНО СПАЗВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА (ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ) ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕ НА ТЕРОРИЗМА ОТ СЧЕТОВОДИТЕЛИ, ДАНЪЧНИ КОНСУЛТАНТИ, СЧЕТОВОДНИ ФИРМИ И ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ИНСТИТУЦИИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 1, ПАРАГРАФ 1, A, ПОДТОЧКИ 11, 12 И 13 ОТ ЗАКОНА ЗА (ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ) ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕ НА ТЕРОРИЗМА

Старши финансов инспектор, Звено за финансово разузнаване (ЗФР) – Холандия
Супервайзър, Офис за финансов надзор – Холандия

Свали като (0,67 MB)