ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 1

ПРОУЧВАНИЯТА ЗА АНГАЖИРАНОСТ И МОТИВАЦИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ

Зам.-председател на КРИБ Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор

Свали като (0,51 MB)