ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 1

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ – НЯКОЛКО СЪВЕТА, ИЗВЛЕЧЕНИ ОТ ДОБРИТЕ СЧЕТОВОДНИ ПРАКТИКИ

Управляващ съдружник в „Досеви – консултации и одит” ООД – Габрово Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор

Свали като (0,53 MB)