ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 1

РАЗРАБОТВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2013 Г. И ИЗИСКВАНИЯ НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ КЪМ ОТЧЕТИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ

Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор
Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор

Свали като (0,52 MB)