ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 1

НЯКОИ ПРОБЛЕМИ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ В ОДИТА И СЧЕТОВОДСТВОТО

Висше училище по застраховане и финанси – гр. София Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор

Свали като (0,57 MB)