ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 8

УВОД

Председател на Редекционния съвет на ИДЕС Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор

Свали като (0,32 MB)