ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 8

НАРЪЧНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ ОДИТНИ СТАНДАРТИ И ОДИТНА ДЕЙНОСТ, ЧАСТ ФИНАНСОВ ОДИТ

Свали като (2,97 MB)