ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 7

СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ГРЕШКИТЕ ВЪВ ФИНАНСОВАТА ОТЧЕТНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА

Катедра „Счетоводство и анализ”, УНСС Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор

Свали като (0,45 MB)