ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 7

ИНФОРМАЦИЯ за участие в заседание на Административен съвет, Общо събрание и дискусия, организирана и от IFAC във FIDEF, и 68-и Конгрес на Ордена на френските експерт-счетоводители

Член на УС на ИДЕС Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор

Свали като (0,42 MB)