ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 7

СЧЕТОВОДНИ ПОДХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ФИНАНСОВИ РИСКОВЕ

Катедра „Счетоводство и анализ”, УНСС Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор

Свали като (0,64 MB)