ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 7

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА СМОССИС ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОДИТОРСКИЯ ДОКЛАД: ПОТЕНЦИАЛЕН ЕФЕКТ ПО ОТНОШЕНИЕ ОДИТА НА ПРЕДПРИЯТИЯ, КОИТО НЕ СА РЕГИСТРИРАНИ ЗА ТЪРГУВАНЕ НА БОРСАТА

Заместник-председател Комитет на Международната федерация на счетоводителите (IFAC) по въпросите на малките и средни практики
Член Комитет на Международната федерация на счетоводителите (IFAC) по въпросите на малките и средни практики

Свали като (0,36 MB)