ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 7

„ПРИТЕЖАТЕЛ НА ДОХОДА” В КОНТЕКСТА НА ОБЛАГАНЕТО С ДАНЪК ПРИ ИЗТОЧНИКА В БЪЛГАРИЯ

Адвокат по данъчно право

Свали като (0,59 MB)