ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 7

ПОДОБРЯВАНЕ НА ОДИТОРСКИЯ ДОКЛАД

Висше училище по застраховане и финанси – гр. София Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор

Свали като (0,57 MB)