ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 6

ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО И ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОДИТА НА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Член на Комитета за малките и средни практики на Международната федерация на счетоводителите (IFAC)

Свали като (0,43 MB)