ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 6

ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРИХОДИТЕ ВЪВ ВРЕМЕТО СЪОБРАЗНО ПРИНЦИПНИТЕ ПОСТАНОВКИ НА МСС 18 ПРИХОДИ

Управляващ съдружник в „Досеви – консултации и одит” ООД – гр. Габрово Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор

Свали като (0,55 MB)