ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 6

СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА КОНВЕРТИРУЕМИТЕ ОБЛИГАЦИИ ПРИ ИЗДАТЕЛЯ

Докторант към катедра „Счетоводство и анализ“, УНСС Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор

Свали като (0,68 MB)