ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 6

ИНФОРМАЦИЯ относно проведено в Брюксел редовно заседание на Събранието на членовете на Европейската федерация на експерт-счетоводителите (FEE) за второ тримесечие на 2013 г.

Председател на ИДЕС Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор
Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор

Свали като (0,44 MB)