ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 5

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОВЕДЕНАТА ПЪРВА НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ДАНЪЦИТЕ

Заместник-председател на УМС на ИДЕС Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор

Свали като (0,42 MB)