ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 5

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНA РАМКА ОТ МСФО (IFRS): КАКЪВ БИ БИЛ ПОДХОДЯЩИЯТ НАЦИОНАЛЕН КОНВЕРГЕНТЕН МОДЕЛ? КАКВА БИ БИЛА РОЛЯТА НА ОДИТОРА?

Бивш вицепрезидент и президент на FEE, член на бюрото на IFAC

Свали като (0,61 MB)