ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 5

КАК ДА СЕ СПРАВИМ С НАТИСКА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА

Председател, Комитет за малките и средни практики на Международната федерация на счетоводителите (IFAC)
Заместник-директор, Въпроси на малките и средни предприятия (МСП) и малките и средни практики (МСПрак), Международна федерация на счетоводителите (IFAC)

Свали като (0,41 MB)