ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 5

ДАРЕНИЯТА НА ДЯДО МИНЬО ПОПА – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ЗА ТЯХНОТО ОТЧИТАНЕ ПО РЕДА НА ПРИЛОЖИМОТО СЧЕТОВОДНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Управляващ съдружник в „Досеви – консултации и одит” ООД - Габрово Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор

Свали като (0,53 MB)