ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 5

ПРОЦЕДУРИ ПРИ ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОДИТА

Висше училище по застраховане и финанси – гр. София Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор

Свали като (0,53 MB)