ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 4

Увод

Председател на Редакционния съвет на ИДЕС Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор

Свали като (0,31 MB)