ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 4

НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ, РЕГУЛИРАЩИ СТАНДАРТИТЕ И МСФО: НОВАТА СИТУАЦИЯ ПРЕЗ МАЙ 2013

Бивш член на СМСС Заместник-главен редактор на „Френско списание за счетоводство“

Свали като (0 MB)