ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 4

МЕЖДУНАРОДНИТЕ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ (IFRS, IAS) МИТ И РЕАЛНОСТ ПРЕЗ 2013 ГОДИНА

Член на УС на ИДЕС Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор

Свали като (0,44 MB)