ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Извънреден брой

ПРОВЕРКИ ОТ РЕГИСТИРАНИ ОДИТОРИ НА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ И ПРОГРАМИ – ПРОБЛЕМИ И ПОУКИ

Дипломиран експерт-счетоводител, pегистриран одитор

Свали като (0,49 MB)