ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Извънреден брой

ОПИТЪТ НА СМЕТНАТА ПАЛАТА ПРИ ОДИТИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС

Зам.-председател на Сметната палата

Свали като (0,42 MB)