ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Извънреден брой

ИДЕНТИФИЦИРАНИ ПРОБЛЕМИ ОТ БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ ПРИ УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС, СВЪРЗАНИ С ПРОВЕРКИ И ОДИТИ

Изпълнителен директор на АИКБ

Свали като (0,41 MB)