ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Изпити по чл. 15 от ЗНФО

Информация за таксите за организиране и провеждане на изпитите за дипломиран експерт-счетоводител

08 септември 2021

Свали като (0 MB)

Върни се към списъка